layout

 

Jag har sedan 1998 spelat i Spicy Advice Ragtime Band. Att vara med i ett band kan innebära att man gör många andra saker vid sidan om att traktera sitt instrument. I detta band har jag de senaste åren stått för fotograferandet och för layout-arbetet till hemsida och trycksaker. Så även till våra tre senaste cd's:

Akvarellen på framsidan är
målad av Gunnel Heinemann

 

Några hemsidor har jag också skapat:

Spicy Advice Ragtime Band

www.spicyadvice.nu
Konstskolan LINNEA

http://konstskolan.linnea.just.nu
Långbro folkhögskola

www.langbro.fhsk.se

Jag tar gärna uppdrag när det gäller att skapa layout för hemsida, cd's och trycksaker.